Copyright 2021 - GV NILO - Loosdrecht

Lidmaatschap


Het lidmaatschap

Het is mogelijk om lid te worden van onze vereniging vanaf ca 4 jaar.
Afhankelijk van het maximaal aantal kinderen in de groep kan er worden geplaatst. Dit is per groep verschillend. Als er (kleuter)groepen zijn die vol zijn, zal uw kind op een wachtlijst geplaatst kunnen worden.
Meestal komen de kinderen met een vriendje of vriendinnetje mee om te kijken en worden vanzelf enthousiast. Als er plaats is, wat je kan informeren bij de leiding, kan je eerst een keer meedoen zonder dat je direct lid hoeft te worden. Als je het dan leuk vindt kan je echt lid worden en kan je wekelijks mee komen doen.

Inschrijven en contributie

Om lid te worden moet je wel een inschrijfformulier invullen en inleveren bij de leiding. Je kan een inschrijfformulier downloaden en printen op de pagina Inschrijfformulier. Het formulier moet dan worden ingevuld en worden ondertekend door een ouder of verzorg(st)er en worden ingeleverd bij de leiding. Het contributie jaar loopt van 1 oktober tot 30 september het jaar erop. Voor de resterende maanden wordt naar rato de contributie berekend. In oktober wordt een mail toegezonden met daarin een betalingsverzoek voor contributie en aanvullende kosten.

In het lidmaatschap is de bondscontributie a € 35,00 inbegrepen. De kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap zijn de volgende:
- jaarlijks voor de recreatie leden € 180,--
- jaarlijks voor selectiegroep leden € 310,-- (voor 4 uren les, plaatsing alleen op uitnodiging door leiding)
- jaarlijks voor jong talent € 255,00 (voor 2 uren les, plaatsing alleen op uitnodiging door leiding)
- bijdrage voor 2 voorwedstrijd € 37,50
- extra lesuur € 75,00
- eenmalig inschrijfgeld € 20,00
- jaarlijks, voor leden van buiten de gemeente Wijdemeren, een bijdrage in de subsidie van € 20,00 (voor inwoners van de gemeente Wijdemeren wordt deze subsidie verstrekt door de gemeente)

Andere activiteiten zoals bv de NILO dag of wedstrijden worden apart in rekening gebracht.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en dient voor 1 september te zijn ingediend bij de ledenadministratie

Ledenadministratie NILO
p/a van Mierislaan 14
1231 AJ Loosdrecht

Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie gerestitueerd. Er worden administratie kosten in rekening gebracht van € 35,-- indien niet op tijd schriftelijk wordt afgemeld.

Vergoeding van het Jeugdsportfonds

Voor sommige gezinnen zijn de contributie van sportverenigingen en sportattributen een te grote kostenpost. Juist voor deze gezinnen is er het Jeugdsportfonds. Gezinnen met een minimuminkomen of maximaal 10% daarboven, komen in aanmerking voor een vergoeding van het Jeugdsportfonds. Hoe een aanmelding hiervoor gaat leest u op www.jeugdsportfonds.nl

f t g m