Algemene Ledenvergadering 2024

Plaats en agenda Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging NILO

Datum:          Dinsdag 18 juni 2024
Aanvang:       20.30 uur
Locatie:         Vrijheid 18 in Loosdrecht

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Uitgegane en Ingekomen stukken betreffende de algemene ledenvergadering d.d. 18 juni 2024
 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 juni 2023
 5. Jaarverslag 2023 secretaris en bestuurslid belast met de ledenadministratie. Voorgesteld wordt dit verslag vast te stellen volgens concept.*
 6. Financieel verslag. *
 7. Verslag van de commissie tot nazien van de rekening
 8. Vaststellen van de contributie voor contributie jaar 2024-2025
 9. Voorgesteld wordt de Begroting vast te stellen volgens concept
 10. Samenstelling Bestuur.
 11. Rondvraag
 12. Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering 2025
 13. Sluiting

De met * gemerkte stukken zijn ter inzage op de vergadering of aan te vragen per e-mail op volgende adres: bestuur@gvnilo.nl

 

Rooster:

Onderlinge Wedstrijden: Zaterdag 29 juni 2024

Zomerstop: Maandag 8 juli tot en met zondag 1 september 2024