Copyright 2021 - GV NILO - Loosdrecht

Agenda

 

Algemeen

Tijdens reguliere schoolvakanties en in de maanden juli en augustus zal er geen les / training zijn.

Vakantierooster

Vakantie Van Tot en met
Sinterklaas zo. 5 december 2021  
Kerstvakantie woe. 22 december 2021 zo. 2 januari 2022
Voorjaarsvakantie ma. 21 februari 2022 vr. 25 februari 2022
Pasen ma. 18 april 2022  
Meivakantie ma. 25 april 2022 vr. 6 mei 2022
Koningsdag woe. 27 april 2022  
Hemelvaart do. 26 mei 2022  
Pinksteren ma. 6 juni 2022  
Avondvierdaagse nog te bepalen  
Zomervakantie zo. 3 juli 2022 zo. 4 september 2022
Herfstvakantie ma. 19 oktober 2022 vr. 23 oktober 2022

 

Onderlinge wedstrijden NILO

De onderlinge wedstrijden worden aan het einde van het seizoen gehouden in Sportzaal Eikenrode te Loosdrecht. Zodra er meer informatie bekend is zal dit op deze website worden gedeeld.

NILO bestaat 60 jaar

Op zaterdag 15 januari 2022 staat onze verjaardag gepland met een feestelijk jubileum. Zet 'm alvast in je agenda. Zodra er meer bekend is hoor je meer.

Algemene Ledenvergadering NILO

Op dinsdag 22 september 2020 heeft de ALV tot vaststelling en goedkeuring van de jaarcijfers 2019 plaatsgevonden. Aangezien zich na uitnodiging op 9 september 2020 per mail geen leden hebben ingeschreven om de vergadering bij te wonen, is besloten om de vergadering via Teams plaats te laten vinden waarbij bestuursleden, trainsters en de kascommissie aanwezig waren. Aangezien er door de leden geen vragen ter beantwoording zijn ingediend en de kascommissie de jaarstukken gecontroleerd en in orde bevonden heeft, is hiermee het Bestuur decharge verleent onder dankzegging voor het gevoerde beheer. De notulen van de vergadering liggen ter inzage bij de penningmeester.

KNGU Wedstrijd zou mede georganiseerd worden door NILO op za 13 maart 2021

Zaterdag 13 maart 2021, Rayonwedstrijd divisie in Turn Inn te Amersfoort. 

f t g m